စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုအထောက်အပံ့ လွှဲပြောင်းညွှန်းပို့လမ်းညွှန်

စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုအထောက်အပံ့ လွှဲပြောင်းညွှန်းပို့လမ်းညွှန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးတွင် ကွင်းဆင်းလုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ၄င်းတို့၏ စီမံကိန်းအကျိုးခံလူထုအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုအထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် လွှဲပြောင်းညွှန်းပို့လမ်းညွှန်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပပြည်နယ်တိုင်းတစ်ခုစီတွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ရန်ကုန်တိုင်း

ကချင်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

မန္တလေးတိုင်း

မွန်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်)

ရခိုင်ပြည်နယ်

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုအထောက်အပံ့ကွန်ယက်

ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု

မီးပြတိုက်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု

လွှဲပြောင်းညွှန်းပို့လမ်းညွှန် ပုံစံအသစ်