top of page

MHPSS ဗီဒီယိုများ

ဤစာမျက်နှာတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်လူမှုဆက်ဆံရေး အထောက်အပံ့ (MHPSS) နှင့် သက်ဆိုင်သော ဗီဒီယိုဖိုင်များ ပါဝင်သည်။

ကမ္ဘာ့စိတ်ကျန်းမာရေးနေ့ (၂၀၂၂) အထိမ်းအမှတ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ